Projekt

© C. Ackermann

A projekt célja

Az európai szőlőművelésnek is szembe kell néznie az éghajlatváltozás hatásaival. Az egyre hosszabb aszályos időszakok, a heves zivatarok okozta erózióveszély és az újonnan megjelenő kártevők innovatív megoldások keresésesét teszik szükségessé.

A LIFE VineAdapt projekt célja, hogy javítsa a szőlőültetvények ellenállóképességét az éghajlatváltozással szemben. Ehhez fontos az ültetvények biodiverzitásának növelése és a szőlőművelés megváltozott éghajlati körülményekhez igazítása. A LIFE VineAdapt jelentős részben egy előző projekt, a LIFE VinEcoS eredményeire épül.

A LIFE VineAdapt projekt időtartama öt év. 2025 júniusáig nyolc ágazati és kutatói partner fog együttműködni Németországból, Franciaországból, Ausztriából és Magyarországból, ami során öt munkacsomagot valósítanak meg. Munkánk során PR és tudástranszfer tevékenységekkel fogjuk segíteni a projekt eredményeinek szőlészeti gyakorlatba épülését.

Várható eredmények

Vizsgálatainkkal igazolni fogjuk, hogy a sorközökbe lehetséges különböző földrajzi és éghajlati viszonyok között természetes vegetációt telepíteni, aminek előnyös hatása lesz az élő és élettelen környezetre. Erőforrás-hatékony, biodiverzitás-barát szőlőművelési módok kidolgozásával a műtrágyák kijuttatásának számottevő csökkenését és javuló szén-dioxid mérleget várunk.

Arra számítunk, hogy a honos növényzet jobban regenerálódik szárazság után, mint a kereskedelmi zöldítési megoldások. Ha addig mechanikailag művelt sorközökbe telepítünk fajgazdag növényzetet, a talaj széntároló képességét is jelentősen növelhetjük.